Viser1-8 af8 resultater

Rekruttering

49
students
kr198

Feilansettelser koster næringslivet flere milliarder kroner årlig og kunne vært unngått hvis rekrutteringen hadde vært håndtert annerledes. I dette kurset vil du lære hvordan...

kr198

Konfliktløsning

40
students
kr198

I dette kurset vil du lære hva konflikt er, hvordan de oppstår og hvordan de kan løses. Hovedvekten er lagt på identifisering og løsning...

kr198

Personalleder

24
students
kr690

Personalleder er en tittel eStudier utsteder til alle som har tatt og bestått følgende del-kurs innen Personal ledelse:

kr690

Lønn og belønningssystemet

32
students
kr198

I dette kurset vil du ikke bare lære hva et lønns- og belønningssystem er, men også hvilke lønns- og belønningssystemer som finnes, hva som...

kr198

Oppsigelse

48
students
kr198

Kursets er ikke myntet på arbeidsrett advokater som ønsker å oppdatere og utvide sin kompetanse omkring oppsigelse av arbeidstakere, men myntet på ledere med...

kr198

Opplæring

47
students
kr198

Kursets formål er ikke bare å gi deg innsikt og forståelse av hvilke lover og regler som gjelder ved opplæring av medarbeidere, men også...

kr198

Ansettelse av arbeidstakere

50
students
kr298

Dette kurset fortsetter hvor kurset om Rekruttering" sluttet og legger grunnlaget for vårt neste kurs om Opplæring som kommer etter dette kurset.

kr298

Sykefravær

50
students
kr198

Norge har ett av verdens de høyeste sykefravær og en svært gunstigste sykepengeordning for ansatte. Dette koster såvel samfunnet som næringslivet enorme beløp årlig.

kr198