Lønns- og belønningssystemet

Folk oppfører seg slik vi belønner dem, sier anerkjent motivasjonsteori. Lønns- og belønningssystemet står derfor i en særklasse i enhver virksomhet

Nettbasert undervisning reduserer studiekostnadene til en brøkdel

Den største utfordringen for alle som ønsker å ta høyere utdanning er kostnaden som er knyttet til utdannelsen.

Fremtidens digitale læremidler

Hvilke digitale læremidler vi kommer til å benytte oss av i forbindelse med den nettbaserte læringen

Nettbasert undervisning er fremtiden!

Norges fremtid er avhengig av hvor konkurransedyktig norsk næringsliv er i det globale markedet. En konkurransekraft som er avhengig av virksomhetens verditilbud, priser og kompetansenivå

Sykefravær

Selv om FN har kåret Norge til verdens beste land å bo i og vi har et av verdens mest regulerte arbeidsliv for hva en arbeidsgiver kan og ikke kan gjøre har Norge ett av verdens de høyeste sykefravær

Personalleder

I kursene som inngår i “Personalleder” vil du lære det mest grunnleggende en personalleder må kunne. Kursprogrammet består av 6 ulike del-kurs

Konflikt og konfliktløsing

Konflikter oppstår overalt i hverdagen. Ikke bare på arbeidsplassen, men også hjemme, blant venner, familie og andre aktører vi møter på livets vei.

eStudie starter nå med nettbaserte kurs

eStudie.no besluttet i desember 2017 å utvide sitt virksomhetsfeltet fra å bare være en e-læringsportal til å også bli en leverandør av nettbaserte kurs